USUARIS BONS ESTIU 2023 – INSCRIPCIONS PRESENCIALS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS – CAL APORTAR EL BO EN FORMAT PAPER I UN DOCUMENT ACREDITATIU DEL BENEFICIARI/ÀRIA.