PATRONAT D'ESPORTS TARRAGONA

Per l'estades Esportives: “El formulari "Alta Persona" ha de contenir les dades personals del nen o nena participant en les Estades Esportives